Joe aar djast djellus biecos de vojses aar tokking toe mie....