Nora Ephron on the wonderbra quote

Nora Ephron on the wonderbra quote
Charme
Live like there is no tomorrow