The worst misery

The worst misery
Neglected
Berjuang Dalam Penyerahan Diri NuNoQiu #ilmuGuru